برگزاری وبینار جهانی جنگلداری پایدار

منتشر شده در Mar 16, 2022 در خبرنگاری محیط زیست

دو نهاد جنگلداری و جنگلبانی آمریکایی در همکاری با سازمان غذا و کشاورزی مشغول تدارک برای برگزاری یک وبینار جهانی رایگان با موضوع جنگل هستند که در روزهای ۲۸ و ۲۹ آوریل، پیشاپیش پانزدهمین مجمع جهانی جنگلداری برگزار می شود.

طی این سمینار مجازی، خبرنگارانی از سراسر جهان با کارشناسان و دانشمندانی که تخصصشان جنگل و جنگلداری است، گفت و گو خواهند کرد و شرکت کنندگان در سمینار از تجارب کارشناسان و مصاحبه های جلسات آن، خواهند آموخت. 

خبرنگاران طی این وبینار تازه ترین یافته های جنگلداری پایدار را نیز خواهند آموخت و یاد خواهند گرفت که چرا جنگل ها نقش حیاتی در قابل زندگی کردن کره زمین ایفا می کنند. 

این سمینار مجازی (وبینار) رایگان به زبان های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی برگزار می شود و آخرین مهلت اقدام برای شرکت در آن سوم آوریل است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.