برگزاری وبینار جهانی بررسی اثرات روانی خبرنگاری تحقیقی بر خبرنگاران

منتشر شده در Oct 4, 2022 در خبرنگاری تحقیقی

خبرنگاران تحقیقی از سراسر جهان می توانند در این وبینار شرکت کنند. 

Reuters Institute for the Study of Journalism یا انستیتو رویترز برای مطالعات خبرنگاری در دانشگاه آکسفورد وبیناری را به نام و با موضوع اثرات روانی کار خبرنگاری تحقیقی بر خبرنگاران تحقیقی برگزار می کند که بخشی از سلسله وبیناری است که این موسسه برای خبرنگاران برگزار می کند. 

این وبینار خبرنگاری تحقیقی را به نام John-Allan Namu معرفی می کند که طی آن سخنرانی خواهد کرد. وی مدیر اجرایی نهاد Africa Uncensored است. 

این وبینار روز ۱۲ اکتبر برگزار خواهد شد و ثبت نام تا روز برگزاری آن ادامه خواهد یافت.