برگزاری وبینار جنسیت و تغییرات اقلیمی در آسیای جنوبی

منتشر شده در Sep 26, 2022 در خبرنگاری محیط زیست

خبرنگاران می توانند روز ۲۹ سپتامبر در این وبینار شرکت کنند. 

International Centre for Integrated Mountain Development یا مرکز بین المللی توسعه منسجم کوهستانها گزارش تازه ای را پیرامون برابری جنسیتی و تغییرات اقلیمی در آسیای جنوبی و رشته کوه هندوکش و منطقه هیمالایا منتشر می کند و کار انتشار آن را طی نشستی مجازی انجام می دهد که روز ۲۹ سپتامبر برگزار خواهد شد. 

این مرکز گزارش تازه خود را با همکاری برنامه‌های زنان و محیط زیست سازمان ملل متحد تهیه کرده است. این گزارش که حاصل همکاری این سه نهاد است، تغییرات اقلیمی و رابطه آنها با برابری جنسیتی را در ده کشور آسیای جنوبی بررسی کرده است. 

این وبینار شامل پنلی خواهد بود که طی آن سخنرانان به صحبت پیرامون نهادهای مدنی منطقه، نهادهای علمی و دانشگاهی، بخش خصوصی و رسانه ها خواهند پرداخت. 

از هم اکنون می توانید برای شرکت در این وبینار اقدام کنید.