برگزاری وبینار با تمرکز بر انتشار مبارزه با اطلاعات غلط پیرامون کووید-۱۹

منتشر شده در Apr 20, 2020 در خبرنگاری از کووید-۱۹

در اوج مبارزه جهان با بحران فراگیر ویروس کرونا، نقش خبرنگاران در مبارزه با انتشار اطلاعات غلط، غیردقیق یا جعلی در این خصوص اهمیت بسیاری دارد. این وبینار با هدف آگاهی رسانی و آموزش به خبرنگاران و روزنامه نگاران برگزار می شود و زبدگان و خبرگان این عرصه، به شرکت کنندگان در این وبینار مطالبی در این باره خواهند آموخت. شرکت در این وبینار رایگان، برای همه علاقمندان در سراسر جهان آزاد است.  

این وبینار رایگان آنلاین، روز ۲۳ آوریل* ساعت ۹ صبح به وقت شرق آمریکا، روی زوم برگزار می شود.

برای نام نویسی اینجا کلیک کنید.