برگزاری وبیناری با تمرکز بر پوشش خبری توفند

منتشر شده در Aug 30, 2023 در خبرنگاری محیط زیست

خبرنگاران سراسر جهان می‌توانند برای شرکت در وبیناری با موضوع پوشش خبری توفند شرکت کنند. 

Covering Climate Now (نهادی به‌نام «پوشش خبری اقلیم») وبیناری را با موضوع پوشش خبری و فعالیت خبری هنکام توفند برگزار می‌کند که به خبرنگاران یاد خواهد داد که چگونه دریابند که میزان شدت توفند چقدر است.

سخنرانان این وبینار سه خبرنگار شاخص اقلیم و آب و هوا هستند. 

این وبینار روز شش سپتامبر در ساعت یک و سی دقیقه بعد ازظهر به وقت شرق آمریکا برگزار می‌شود. 

از هم‌اکنون می‌توانید برای شرکت در این وبینار اقدام کنید.