برگزاری هفته بین المللی خبرنگاری از سوی iMEdD

منتشر شده در Aug 30, 2022 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران و حرفه ای های عرصه رسانه می توانند در این گردهم آیی یک هفته ای که در آتن یونان برگزار می شود، شرکت کنند.

نهاد رسانه ای  Incubator for Media Education and Development یا (iMEdD) این نشست را که موضوع امسال‌ آن اعتماد به رسانه هاست، برای تمرکز بر بحران اعتماد به رسانه ها و خبرنگاران برگزار می کند تا نگاهی عمیقتر به ریشه ها و پیامدهای این موضوع داشته باشد و راه حل هایی تازه پیشنهاد کند.

در این نشست شماری از حرفه ای های مطبوعات و رسانه ها، سخنرانان یونانی و سخنرانانی از دیگر کشورهای جهان حضور خواهند داشت و کارگاه‌های تخصصی نیز برگزار خواهد شد. 

نخستین بخش این همایش از ۵ تا ۹ اکتبر در آتن برگزار خواهد شد. جلسات حضوری این دوره به طور اینترنتی نیز پخش خواهد شد. 

نام نویسی برای این دوره تا روز برگزاری این دوره ادامه خواهد داشت.