برگزاری نشست های رایگان خبرنگاری از سوی انجمن پیشروان خبر

منتشر شده در Mar 9, 2021 در داده‌نگاری

News Leaders Association یا انجمن پیشروان خبر، پنلی به نام Sunshine Week Panel یا هفته آفتاب روز ۱۸ مارس ساعت یک بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا برگزار خواهد شد.

از ۲۵ مارس، سلسله نشست ماهانه تبادل شفافیت با محور زنان خبرنگار آغاز خواهد شد. شرکت در این نشست ها رایگان و برای همگان آزاد است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.