برگزاری سلسله وبینار رایگان برای خبرنگاران حوزه دانش

منتشر شده در Oct 29, 2020 در تنوع

Neuwrite London شماری وبینار برای آموزش بیشتر خبرنگاران تازه کار حوزه دانش، با تمرکز بر ارائه پیشنهاد گزارش، نوشتار، ویرایش، و نشر برگزار می کند. 

این سلسله وبینار در قالب طرحی برگزار می شود که بر این گروه ها، که در اجتماع عمدتا کمتر به آنها پرداخته می شود، تمرکز دارد: اقلیت های قومی، مذهبی، جنسی، و نژادی، معلولان و کم توانان، کسانی که پیشینه اقتصادی ضعیفی دارند یا گرفتار فقر بوده اند، و زنان. 

این سه وبینار در ساعت هفت عصر به وقت گرینویچ در سه روز ۴ و ۱۰ و ۱۷ نوامبر برگزار می شوند. 

شرکت در این وبینارها رایگان است و نام نویسی تا روز برگزاری آنها ادامه خواهد یافت. ​ 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.