برگزاری سلسله وبینار رایگان با تمرکز بر شیوع کرونا

منتشر شده در Jun 3, 2020 در خبرنگاری از کووید-۱۹

هر علاقمندی ازهر کجای جهان می تواند در این سلسله وبینار رایگان خبرنگاری که از سوی نهادی به نام شبکه خبرنگاری تحقیقی برگزار می شود، شرکت کند.  

این سلسله وبینار از اوایل ماه آوریل امسال آغاز شده و بر شیوع ویروس کرونا تمرکز دارد. 

این سلسله وبینار به موضوعاتی از جمله خبرنگاری بهداشت و تندرستی، بیماری های عفونی، تراما، و چالش های مالی می پردازد.

این وبینارها به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه، بنگلا، روسی و اسپانیایی برگزار می شود. 

وبینارها اینجا قابل دسترسی است. این وبینارها بایگانی می شوند و هر زمانی پس از برگزاری قابل دسترسی و مشاهده هستند.