برگزاری رقابت خبرنگاری ورزشی از سوی انجمن جهانی رسانه های ورزشی

منتشر شده در Oct 23, 2020 در موضوعات تخصصی

The International Sport Press Association یا AIPS یا انجمن بین المللی رسانه های ورزشی آغاز برگزاری رقابت امسال خود را اعلام کرده است. 

بخش های این رقابت گزارش نویسی، عکاسی، گزارش دیداری و مستند کوتاه، گزارش شنیداری، و خبرنگاران جوان (زیر سی سال) است. 

جوایز هر بخش نقدی است، به جز بخش خبرنگاران جوان که جایزه آن شامل بورسیه هم می شود. 

گزارش یا مستندی که به رقابت ارائه می شود، باید بین هشتم اکتبر سال ۲۰۱۹ و نهم نوامبر امسال منتشر یا پخش شده باشد. گزارش ها به هر زبانی قابل ارسال به این رقابت هستند. 

آخرین مهلت اقدام برای این رقابت، نهم نوامبر است.  

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.