برگزاری رقابت خبرنگاری با تمرکز بر پوشش خبری معلولیت

منتشر شده در May 31, 2019 در موضوعات تخصصی

این رقابت که رقابت خبرنگاری کاترین شنایدر نام دارد به طور خاص بر پوشش خبری معلولیت تمرکز دارد و به برندگان آن جوایز نقدی تعلق می گیرد. 

گزارش هایی که برای شرکت در این رقابت فرستاده می شوند باید بین اول ژوییه ۲۰۲۰ و ۳۱ ژوییه ۲۰۲۱ منتشر یا پخش شده باشند. گزارش هایی که به زبانی غیر از انگلیسی تهیه شده اند، باید همراه ترجمه انگلیسی به رقابت ارائه شوند. 

آخرین مهلت ارسال گزارش برای شرکت در این رقابت ۷ اوت است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.