برگزاری رقابت جهانی ویژه خبرنگاران مستقل و محلی 

منتشر شده در May 22, 2024 در خبرنگاری آزاد

خبرنگاران آزاد (مستقل) و خبرنگاران محلی می توانند در رقابت بین‌المللی خبرنگاری Kurt Schork (کورت شورک) شرکت کنند.

این رقابت از سوی صندوق یادبود کورت شورک  Kurt Schork Memorial Fund با همکاری بنیاد تامسون رویترز Thomson Reuters Foundation برگزار می‌شود. 

رقابت کورت شورک در سه بخش برگزار خواهد شد: رقابت ویژه خبرنگاران آزادی که اخبار بین‌المللی را پوشش می‌دهند، رقابت میان خبرنگاران محلی که از رویدادهای کشور یا منطقه کار (و اقامت) خود گزارش تهیه می‌کنند، و کسانی که به‌عنوان راهنما/مترجم در کشور خود با خبرنگاران بین‌المللی که برای تهیه گزارش به آن کشور می‌روند، همکاری می‌کنند.

آثاری که برای این رقابت فرستاده می شود باید برحقوق بشر، تنش‌های مرزی، یا هر موضوع بحث انگیز یا چالش برانگیزی متمرکز باشد که در کشور یا منطقه‌ محل فعالیت خبرنگاران شرکت کننده مطرح یا برجسته است. به برندگان جایزه نقدی داده خواهد شد؛ برنده هر یک از سه بخش رقابت مبلغ پنج هزار دلار دریافت خواهد کرد. 

مقالات ارسالی باید به زبان انگلیسی باشند یا به زبان انگلیسی ترجمه شده باشند و بین اول ژوئن ۲۰۲۳ و ۳۱ مه ۲۰۲۴ منتشر شده باشند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت (که تمدید شده و ارسال، دیرتر از سال‌های گذشته است)، ۱۴ ژوئن است.