برگزاری رقابت جهانی عکس از سوی بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه‌ها

منتشر شده در Nov 13, 2023 در تنوع

International Women's Media Foundation (IWMF) یا بنیاد بین‌المللی زنان در رسانه‌ها رقابتی جهانی را برای گرامیداشت یاد خبرنگاری برگزار می‌کند که در آوریل ۲۰۱۴ حین انجام وظیفه در افغانستان کشته شد. این رقابت، برای دریافت جایزه‌ای به نام این خبرنگار-- ‌آنیا نیدرینگهاوس Anja Niedringhaus -- برگزار می‌شود و جایزه شهامت آنیا نیدرینگهاوس نام دارد. 

زنان عکاس-‌خبرنگاری که در محیط‌های خطرناک فعالیت حرفه‌ای کرده‌اند، می‌توانند کارهایشان را برای شرکت در این رقابت عکاسی‌-‌خبرنگاری بفرستند.

این رقابت برای گرامی داشتن فعالیت حرفه‌ای زنان عکاس - خبرنگاری برپا می‌شود که قدرت، شهامت، و پی‌گیری فوق‌العاده‌ای در فعالیتشان برای ثبت رویدادهای جهان به‌خرج داده باشند.

کارهایی که برای این نهاد ارسال می‌شوند، باید به انگلیسی باشند و شامل ۱۲ عکس که نمودار مناسبی باشد از سطح و سبک کار عکاسی که در این رقابت شرکت می‌کند.

کارهای برنده این رقابت به نمایش عمومی درخواهد آمد. برنده این رقابت همچنین جایزه‌ای نقدی به مبلغ ۲۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد. 

برای شرکت در این رقابت، نیازی نیست که عکاس- خبرنگاران شرکت کننده کارمند یا وابسته به نهاد خبری یا رسانه‌ای خاصی باشند و می‌توانند به شکل مستقل و به‌عنوان عکاس‌- خبرنگار آزاد، کار کنند.

آخرین مهلت ارسال کار، ۱۷ دسامبر است.