برگزاری رقابت بین المللی بنیاد جهانی زنان در رسانه ها

منتشر شده در Feb 18, 2021 در خبرنگاری اولیه

International Women's Media Foundation  یاIWMF یا بنیاد جهانی زنان در رسانه ها رقابت شجاعت و دستاوردهای موفق زنان خبرنگار را برگزار می کند.

زنان خبرنگاری که در عرصه های گوناگون خبرنگاری به طور مستقل (آزاد) یا تمام وقت شاغلند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند. به برندگان جایزه نقدی اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر اینجاست.