برگزاری رقابت آزادی مطبوعات

منتشر شده در May 6, 2019 در موضوعات تخصصی

Free Press Unlimited یا آزادی نامحدود مطبوعات، یک نهاد رسانه ای غیرانتفاعی مستقر در هلند است که رقابتی برای خبرنگاران برگزار کرده است. 

می توانید برای شرکت در رقابت خود یا همکارتان را نامزد دریافت جایزه کنید تا در رقابت شرکت داده شوند. بخش های رقابت، خبرنگاران تازه کار سال و مقاوم ترین خبرنگار سال است و جوایز در مراسم مجازی (اینترنتی) برگزار می شود. 

آخرین مهلت ارسال کار برای شرکت در این جشنواره، ۱۵ سپتامبر است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.