برگزاری دوره کوتاه نویسندگی در ایسلند

منتشر شده در Sep 16, 2019 در موضوعات تخصصی

Iceland Writers Retreat  یا اقامتگاه نویسندگان ایسلند به نویسندگان واجد شرایطی که برای این فرصت اقدام کنند و نیاز مالی داشته باشند کمک خواهد کرد تا برای بهره برداری از این فرصت به ایسلند سفر کنند.

نویسندگانی که به پپشرفت و توسعه مهارت ها و روابطشان علاقمند باشند می توانند برای این برنامه تقاضا بدهند.

این فرصت از ۲۹ آوریل تا ۳ مه سال ۲۰۲۰ در ریکیاویک ایسلند برگزار خواهد شد.

این فرصت تعدادی گروه کوچک نویسنده را گرد می آورد و کارگاه های آموزشی و تورهای فرهنگی برگزار می کند.

تمرکز این برنامه بر نوشتن کتاب های داستانی و غیرداستانی خواهد بود.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۳۱ اکتبر است.

اطلاعات بیشتر را اینجا می توانید بخوانید.