برگزاری دوره تلگرامی بنیاد تامسون رویترز با موضوع سلاح‌های شیمیایی

منتشر شده در Apr 5, 2022 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران از سراسر جهان می توانند برای شرکت در این دوره اقدام کنند.

Thomson Foundation بنیاد تامسون رویترز دوره ای را به نام واکنش به حملات شیمیایی تدارک دیده که از راه تلگرام در اختیار خبرنگاران برگزیده قرار می گیرد و هر خبرنگاری از هر جای دنیا که برای شرکت در این دوره پذیرفته شود می تواند از راه تلفن در این دوره شرکت کنند.

Hamish de Bretton-Gordon که کارشناس سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی است، در طراحی این دوره کمک کرده است. این دوره پانزده دقیقه طول می کشد و به معرفی و شیوه تشخیص و آشنایی با سلاح هایی از این دست که امروز در جهان به کار گرفته می شود می پردازد.

این دوره به زبانهای انگلیسی و اوکراینی برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر اینجاست.