برنامه مطالعاتی بنیاد اوباما در دانشگاه کلمبیا

منتشر شده در Jan 14, 2021 در کارآفرینی رسانه ای

خبرنگارانی که به هدایت و مدیریت کار رسانه ای علاقمندند و به عرصه خبرنگاری فعالیت های موثر مرتبطی کرده اند، می توانند برای این برنامه اقدام کنند. 

دانشگاه کلمبییا در نیویورک برای برنامه دوره خبرنگاری بنیاد اوباما برای سال تحصیلی آینده (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲) متقاضی می پذیرد.

شرکت کنندگان در این دوره، از اوت تا مه سال تحصیلی پیش رو در این دوره شرکت خواهند کرد و امکان آن وجود دارد که به دلیل همه گیری کرونا امسال به شکل مجازی برگزار شود. 

این برنامه برای برگزیدگان همه هزینه های زندگی و مسکن را تامین خواهد کرد. به شرکت کنندگان حقوق ماهانه و بیمه نیز تعلق خواهد گرفت. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت پنجم فوریه است.

اطلاعات بیشتر اینجاست.