دوره آموزشی رایگان انجمن خبر برای زنان خبرنگار

منتشر شده در Nov 4, 2018 در نوآوری رسانه ای

Online News Association یا انجمن خبر اینترنتی نامزدهایی را برای برنامه آموزشی فشرده ویژه زنان خبرنگار برگزار می کند.  

زنانی که در نوآوری رسانه های دیجیتال پیشتازند، می توانند برای شرکت در این دوره رایگان آموزشی که آنلاین برگزار می شود، شرکت کنند. 

این برنامه آموزشی فشرده یک ساله با هدف تقویت مهارت های مدیریتی زنان برگزار می شود و با یک هفته بحث، گفت و گو و آموزش آغاز می شود که در ماه مارس سال آینده (۲۰۲۱) برگزار خواهد شد.  

این انجمن به خبرنگاران برگزیده آموزش های لازم را خواهد داد.

انجمن اینترنتی خبر ۲۶ نامزد را با پیشینه های گوناگون انتخاب خواهد کرد. شرکت کنندگان باید به زبان انگلیسی مسلط باشند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت سی ام نوامبر است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.