اعلام نیاز بازی های المپیک توکیو به سردبیر

منتشر شده در Nov 24, 2020 در موضوعات تخصصی

Olympic Channel یا کانال المپیک به تعدادی سردبیر زبان های گوناگون نیاز دارد که به مدت چند ماه با این نهاد رسانه ای از راه دور (آنلاین) همکاری کنند. 

مسئولیت این سردبیران نوشتن، ویرایش و ترجمه بخش های زبان های خارجی بازی های المپیک توکیو خواهد بود. 

داوطلبان باید به خبر آشنا باشند، بتوانند تحت فشار به راحتی کار کنند، از بازی های المپیک معلومات قوی داشته باشند و به شیوه تهیه، نوشتار و انتشار گزارش آنلاین به شکلی که بیشترین مخاطب را جلب کند، تسلط کامل داشته باشند. 

اطلاعات و جزئیات اقدام را اینجا بخوانید.