اعلام فرصت خبرنگاری شرکت در نشست جهانی پیشگیری از غرق شدن

منتشر شده در Aug 6, 2019 در موضوعات تخصصی

مرکز بین المللی خبرنگاران با همکاری سازمان جهانی بهداشت تقاضای خبرنگاران را برای شرکت در این نشست جهانی بررسی می کند و در نهایت ده خبرنگار را برای شرکت در این نشست انتخاب می کند و آنها را به یک کارگاه آموزشی نیز خواهد فرستاد که پیش از برگزاری نشست در روزهای ششم و هفتم اکتبر برگزار خواهد شد.

اولویت با خبرنگارانی است که از کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته اقدام می کنند.

این فرصت هزینه های سفر، اقامت، هزینه ثبت نام و شرکت در کنفرانس، بیمه مسافرتی، و خوراک را تامین خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، نوزدهم اوت است.