اعلام برگزاری دوره کارشناسی ارشد خبرنگاری در چین به زبان انگلیسی

منتشر شده در Mar 31, 2020 در موضوعات تخصصی

 دانشکده خبرنگاری و ارتباطات شینگوای چین برای دوره کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی و استانداردهای خبرنگاری متقاضی می پذیرد. مهلت اقدام برای این فرصت تا پایان (سی و یکم) ماه مارس تمدید شده است. 

خبرنگاران علاقمندی که به زبان انگلیسی مسلطند می توانند برای این فرصت اقدام کنند. هشت خبرنگار برای این دوره پذیرفته خواهند شد.

این برنامه دوساله با این هدف راه اندازی شده که خبرنگارانی که این دوره را می گذرانند، با استانداردهای جهانی خبرنگاری نوین آشنا، و به آنها مسلط شوند.

این دوره که تماما به زبان انگلیسی تدریس خواهد شد، حاصل همکاری میان مرکز بین المللی خبرنگاران، دانشکده تسینگوا، و بلومبرگ نیوز است.

آخرین مهلت اقدام برای این دوره سی و یک مارس است. اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.