اعلام برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری دموکراسی در آمریکا

منتشر شده در Jul 31, 2023 در موضوعات تخصصی

خبرنگارانی که به یادگیری مطالبی بیشتر پیرامون دموکراسی علاقمندند، می توانند برای این فرصت پنج ماهه که در نهاد بین المللی مطالعات دموکراتیک در واشنگتن برگزار می شود، اقدام کنند. 

این فرصت مطالعاتی که برنامه دموکراسی Reagan-Fascell یا ریگان- فسکل نام دارد، برای تعمیق آگاهی شرکت کنندگان این دوره نسبت به دموکراسی، و تقویت توانایی‌شان برای تبلیغ و گسترش دموکراسی، از سوی مرکز ملی دموکراسی National Endowment for Democracy یا NED برگزار می شود.

این فرصت در دو دوره جداگانه برای دو گروه برگزیده در واشنگتن برگزار خواهد شد: یا از اول مارس تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۴ یا از اول اکتبر ۲۰۲۴ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۵. آشنایی کامل کاری با زبان انگلیسی از شرایط اقدام برای این فرصت است. 

مقرری ماهانه، هزینه سفر، و بیمه درمانی برای برگزیدگان تامین خواهد شد.

آخرین فرصت اقدام برای این فرصت، ۳۱ اکتبر است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.