اعلام برگزاری دوره آموزشی خبرنگاری دموکراسی در آمریکا

منتشر شده در Jul 1, 2019 در موضوعات تخصصی

خبرنگارانی که به یادگیری مطالبی بیشتر پیرامون دموکراسی علاقمندند، می توانند برای این فرصت پنج ماهه که در نهاد بین المللی مطالعات دموکراتیک در واشنگتن برگزار می شود، اقدام کنند. 

این فرصت از سوی مرکز ملی دموکراسی National Endowment for Democracy (NED برگزار می شود.

این فرصت در دو دوره جداگانه برای دو گروه برگزیده در واشنگتن برگزار خواهد شد: یا از اول مارس تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۲ یا از اول اکتبر ۲۰۲۲ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۳. آشنایی کامل کاری با زبان انگلیسی از شرایط اقدام برای این فرصت است. 

مقرری ماهانه، هزینه سفر، و بیمه درمانی برای برگزیدگان تامین خواهد شد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت اول اکتبر است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست. 

Each fellow receives a monthly stipend for living expenses, plus health insurance and reimbursement for travel.

The deadline is Oct. 1.