اعطای وام بلاعوض شبکه خبرنگاری زمین

منتشر شده در Feb 10, 2021 در موضوعات تخصصی

 Earth Journalism Network برای طرح های تحقیقی خود با تمرکز بر اقیانوس های جهان ایده می پذیرد و به تعدادی از طرح های برگزیده وام بلاعوض اعطا می کند. 

خبرنگارانی که کار مطبوعات، دیجیتال، یا رسانه انجام می دهند می توانند طرح های خود را به یکی از دو زبان انگلیسی یا پرتغالی تا حداکثر ۲۵ فوریه بفرستند. 

گزارش ها به هر زبانی قابل ارسال است، فقط طرح ها هستند که باید به یکی از این دو زبان فرستاده شوند. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.