اعطای وام بلاعوض به طرح‌های خبرنگاری تحقیقی زیست‌محیطی

منتشر شده در Aug 1, 2023 در خبرنگاری تحقیقی

رسانه‌ها، خبرنگاران کارمند و خبرنگاران آزاد (مستقل) واجد شرایط دریافت یک وام بلاعوض خبرنگاری هستند که با کمک آن به همکاری با یکدیگر بپردازند و با تمرکز بر طرح‌های خبرنگاری تحقیقی فعالیت کنند.

Environmental Reporting Collective (ERC) یا مجموعه گزارش زیست‌محیطی برای این وام‌های بلاعوض متقاضی می‌پذیرد. همکاری میان خبرنگاران کشورهای گوناگون، به ویژه در راستای جرائم زیست‌محیطی، به روشن شدن نکات مبهم برخی گزارش‌ها و پرکردن جای خالی برخی نمونه‌ها در گزارش‌های تحقیقی کمک می‌کند. 

متقاضیان باید طرح‌هایی ارائه کنند که زیست‌محیطی و تحقیقی باشند. تقاضانامه‌ها باید با مشارکت دست‌کم دو خبرنگار یا رسانه از دو کشور مختلف یا دو نقطه مختلف جهان تهیه شود. 

مبلغ وامها براساس شرایط تقاضانامه تعیین خواهد شد. برگزیدگان می‌توانند از وام به دلخواه استفاده کنند. برای اجرای این طرح نیازی به سفر نیست. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۵ اوت است.