اعطای وام بلاعوض به شماری طرح برگزیده خبرنگاری محیط زیست

منتشر شده در Nov 3, 2021 در خبرنگاری تحقیقی

GRID-Arendal شش وام بلاعوض به طرح های برگزیده خبرنگاری تحقیقی اعطا می کند. این طرح ها باید بر جرم های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه تمرکز داشته باشند.  

«گرید- آرندال» برای اجرای این برنامه با United Nations Environment Programme یا برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد و چند نهاد دیگر همکاری دارد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، سی ام نوامبر است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.