اعطای وام بلاعوض به خبرنگاران اقلیمی برای پوشش بحران دریای مدیترانه

منتشر شده در Apr 25, 2022 در خبرنگاری محیط زیست

شبکه خبرنگاری زمین با حمایت Adessium Foundation (بنیاد آدسیوم) شماری وام بلاعوض به خبرنگاران برگزیده ای اعطا می کند که از بحران زیست محیطی و ماهی گیری غیرقانونی و ماهی گیری بیش از حد مجاز در دریای مدیترانه گزارش تهیه می کنند و علاقمند به تهیه گزارش های بیشتر از آن هستند. 

خبرنگاران علاقمند باید طرح های پیشنهادی خود را با تمرکز بر این موضوعات برای بررسی بفرستند. پنج وام بلاعوض به سقف هزار یورو به خبرنگاران برگزیده داده خواهد شد. آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۳ مه است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.