اعطای بورسیه برای شرکت در نشست خبرنگاری

منتشر شده در Aug 9, 2022 در موضوعات تخصصی

تهیه کنندگان، خبرنگاران و نویسندگانی که برای رسانه های تاریخی، علمی و غیرداستانی فعالیت می کنند، می توانند برای این بورسیه اقدام کنند. 

World Congress of Science and Factual Producers یا مجمع جهانی تهیه کنندگان محتوای علمی و حقیقی نشست خود را از ۲۸ نوامبر تا ۱ دسامبر امسال در گلاسگوی اسکاتلند برگزار خواهد کرد. این نشست بر شیوه هایی که تاریخ و دانش به جهانیان منتقل می شود، تمرکز خواهد داشت. 

بورسیه این نشست به شماری از برگزیدگان داده خواهد شد. از همه علاقمندان از هر گروه و با هر زمینه ای دعوت می شود که برای این بورسیه اقدام کنند.

آخرین مهلت اقدام برای آن ۹ سپتامبر است.