ارائه فرصت مطالعاتی بنیاد راکفلردر شمال ایتالیا

منتشر شده در Nov 5, 2018 در موضوعات تخصصی

روزنامه نگاران می توانند برای دریافت فرصت مطالعاتی در شمال ایتالیا و تحقیق درباره مسائل مهم جهانی درخواست دهند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت اول ماه دسامبر است.

این فرصت مطالعاتی که به وسیله بنیاد راکفلر در بلاجیو در ایتالیا ارائه می شود به روزنامه نگاران امکان می دهد به همراه استادان دانشگاه، محققان، هنرمندان و اعضای سازمان های غیردولتی از سراسر جهان مسائل مهم بین المللی را بررسی کنند.

طول مدت این فرصت مطالعاتی معمولا ۴ هفته است و دریافت کنندگان می توانند به همراه همسر خود در شمال ایتالیا اقامت داشته باشند. این برنامه در سال ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.

هزینه اقامت با برگزارکنندگان است ولی هزینه سفر با شرکت کنندگان است.