«شبکه زمین» فرصت خبرنگاری برگزار می‌کند

منتشر شده در Oct 23, 2023 در خبرنگاری محیط زیست

خبرنگاران زیست‌محیطی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که شرایط اقتصادی آنها متوسط یا ضعیف است، می‌توانند برای این فرصت خبرنگاری یک ساله اقدام کنند.

Internews’ Earth Journalism Network (EJN) یا شبکه خبرنگاری زمین، وابسته به اینترنیوز، برای خبرنگارانی که با تمرکز بر محیط زیست گزارش تهیه می‌کنند، دوره‌ای یک ساله برگزار می‌کند. این دوره برای دیدار و همکاری با دیگر خبرنگاران، و تقویت توانایی تهیه گزارش خبری در چهار حیطه برگزار می‌کند: تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، اقیانوس‌ها و سلامت. بخش سلامت این برنامه، با نام One Health یا «سلامت واحد» ارائه می‌شود.

چهار خبرنگار برای شرکت در این برنامه (دوره) انتخاب می‌شوند و در کارگاهی شرکت خواهند کرد که از سوی شبکه خبرنگاری زمین میزبانی می‌شود و هدف از برگزاری آن، تقویت مهارت‌های گزارشگری خبرنگاران است.

خبرنگارانی که در این دوره شرکت می‌کنند، از خبرنگاران باسابقه خواهند آموخت و از حمایت، راهنمایی و منابع آنها برای تهیه گزارش بهره‌مند خواهند شد. 

به برگزیدگان این دوره کمک هزینه، و مبلغی برای پوشش دادن هزینه‌های سفر برای شرکت در نشست‌های خبرنگاری، سفر برای تهیه گزارش، گذراندن دوره‌های تکمیلی و امثال این اهداف، پرداخت خواهد شد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۶ نوامبر است.