آشنایی با مصورسازی داده‌ها‌ در خبرنگاری محاسباتی

АвторIJNetOct 23, 2023 в داده‌نگاری
تصویر انتزاعی

آنچه در پی می‌آید، مجموعه‌ تصویری پنج قسمتی است که طی آن علی تهرانی، که در داده‌نگاری و خبرنگاری محاسباتی تخصص دارد، به شرح مباحثی مهم پیرامون تصویرسازی از داده‌ها می‌پردازد.

۲.۱- مقدمه ای بر پایه‌های چارت

۲.۲- افزودن متن و توضیحات به نمودارها

۳.۲- مقدمه‌ای درباره اصول نقشه نگاری

۴.۲- مقدمه‌ای درباره نگاشت نقشه

۵.۲- ترکیب داده‌های جغرافیایی مختلف برای به دست آوردن جزئیات

 

تصویر از آنسپلش، عکاس: Shahadat Rahman.

 این مطلب بخشی است از منابع جعبه ابزار خبرنگاری محاسباتی.