آشنایی با مصورسازی داده‌ها‌ در خبرنگاری محاسباتی

porIJNetOct 23, 2023 en داده‌نگاری
تصویر انتزاعی

آنچه در پی می‌آید، مجموعه‌ تصویری پنج قسمتی است که طی آن علی تهرانی، که در داده‌نگاری و خبرنگاری محاسباتی تخصص دارد، به شرح مباحثی مهم پیرامون تصویرسازی از داده‌ها می‌پردازد.

۲.۱- مقدمه ای بر پایه‌های چارت

۲.۲- افزودن متن و توضیحات به نمودارها

۳.۲- مقدمه‌ای درباره اصول نقشه نگاری

۴.۲- مقدمه‌ای درباره نگاشت نقشه

۵.۲- ترکیب داده‌های جغرافیایی مختلف برای به دست آوردن جزئیات

 

تصویر از آنسپلش، عکاس: Shahadat Rahman.

 این مطلب بخشی است از منابع جعبه ابزار خبرنگاری محاسباتی.