زبان‌ها

چرا اعتماد و وفاداری خوانندگان ملاک سنجش رسانه های دیجیتال است؟

مطالعات و تحقیقات جدید نشان می دهد که آمار و ارقام بازدید از وبسایت های خبری به اندازه ای که تاکنون تصور می شد، اهمیت ندارد و وفاداری خوانندگان و اعتماد آنها به وبسایت های خبری مهمتر است.

James Breiner | 24/09/16

ارتباط با آی‌جی‌نت

فرصت برای روزنامه‌نگاران

فراخوان رویترز برای اعطای بورسیه پوشش خبری کنفرانس کشاورزی

.بنیاد تامسون- رویترز با حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی تعدادی خبرنگار را برای شرکت در کنفرانس شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بورسیه می کند

فراخوان اعطای بورسیه به خبرنگاران برای تهیه فیلم در ویتنام

فیلم تهیه کند Brian Rapsey خبرنگار منتخبی که بتواند این بورسیه را دریافت کند، به هانوی سفر خواهد کرد تا از فرهنگ و جوامع شمال ویتنام همراه با فیلم سازی حرفه ای به نام

فرصت مطالعاتی برای پوشش خبری کنفرانس مبارزه با ارتشاء در پاناما

شورای بین المللی مبارزه با ارتشاء گروه کوچکی از خبرنگاران را برای پوشش خبری کنفرانس بین المللی اش که روزهای اول تا چهارم دسامبر امسال در پاناما سیتی برگزار می شود، انتخاب می کند.

فراخوان اعطای بورسیه به خبرنگاران برای تهیه فیلم در ویتنام

فیلم تهیه کند Brian Rapsey خبرنگار منتخبی که بتواند این بورسیه را دریافت کند، به هانوی سفر خواهد کرد تا از فرهنگ و جوامع شمال ویتنام همراه با فیلم سازی حرفه ای به نام

فراخوان جهانی رقابت عکس مؤسسه مطبوعات خارجی

عکاسان حرفه ای و آماتور می توانند دیدگاه شخصی خود را نسبت به موضوع شهرهای بین المللی یا مردم جهان برای تقویم تصویری سال ۲۰۱۷ مؤسسه مطبوعات خارجی بفرستند.

فراخوان رویترز برای اعطای بورسیه پوشش خبری کنفرانس کشاورزی

.بنیاد تامسون- رویترز با حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه کشاورزی تعدادی خبرنگار را برای شرکت در کنفرانس شورای حکام صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بورسیه می کند

تبلیغات

برای اطلاع از هزینه تبلیغات یا منتشر کردن آگهی‌های بازرگانی به ما ای میل بزنید یا با این شماره تماس یگیرید: 0012023497636

Recent tweets

ما را در توییتر دنبال کنید