زبان‌ها

خبرنگاری «کُند» و عمق و ظرافتی که به مقالات پیچیده می بخشد

خبرنگاران به خود اجازه دادهاند که به مقالات و مقولات پیچیده پوشش عمیقی بدهند، و این کار با صرف وقت بیشتری از میزان معمول میسر می شود.

cgoujard | 17/03/17

ارتباط با آی‌جی‌نت

فرصت برای روزنامه‌نگاران

وبینار رایگان تهیه گزارش از اخبار فوری

خبرنگارانی که به پوشش اخبار فوری می پردازند به شرکت در این وبینار رایگان یک ساعته دعوت می شوند.

رقابت عکاسی یونسکو با موضوع امنیت خبرنگاران

عکس به افزایش آگاهی در مورد شرایط کار خبرنگاران کمک می کند و برنامه هایی را ارائه می دهد که به مبارزه خبرنگاران با شرایط نابرابر کمک می کند.

چالش خبرنگاری ۳۶۰ درجه

بنیاد نایت در همکاری با آزمایشگاه خبر گوگل و انجمن خبر اینترنتی در جستجوی خبرنگاران نوآوری است که ایده هایی برای تغییر و تحول در دنیای خبرنگاری داشته باشند.

ارائه وام بلاعوض به خبرنگاران مستقل

ارگان های خبری، شبکه های خبری، و حتی گروه های غیررسمی خبرنگاری واجد شرایط، به اقدام برای این استفاده از این فرصت حمایت مالی دعوت می شوند.

رقابت جهانی عکاسی برای دریافت وام بلاعوض

خبرنگار-عکاسان می توانند با امکانی برای بردن ۵ هزار دلار در این رقابت شرکت کنند.

چالش خبرنگاری ۳۶۰ درجه

بنیاد نایت در همکاری با آزمایشگاه خبر گوگل و انجمن خبر اینترنتی در جستجوی خبرنگاران نوآوری است که ایده هایی برای تغییر و تحول در دنیای خبرنگاری داشته باشند.

تبلیغات

برای اطلاع از هزینه تبلیغات یا منتشر کردن آگهی‌های بازرگانی به ما ای میل بزنید یا با این شماره تماس یگیرید: 0012023497636

Recent tweets

ما را در توییتر دنبال کنید