Icfj 的一个项目

عطش اطلاعات در عصر شیوع جهانی کرونا و نقش این روزهای خبرنگاران 

作者 مهرناز صمیمی
Apr 13, 2020 发表在 خبرنگاری از کووید-۱۹
یک کارگر ایرانی در حال کار در روزهای بحران کرونا، عکس از باشگاه خبرنگاران جوان

خبرنگاران برای پوشش خبری بهتر و اطلاع رسانی دقیق تر، چه می توانند بکنند؟ چه راه هایی برای اثرگذارتر شدن کار خبرنگاران وجود دارد؟ چگونه می توان راه های موثری برای پوشش دادن به چالش ها و دشواری های آنان که در میان اعضای طبقات آسیب پذیرتر جوامع هستند، یافت؟‌ این مطلب مروری بر این نکات دارد. شماری از این نکات را اینجا می خوانید:

 

  • پوشش دادن به مشکلات اقشار آسیب پذیر در میان مهم ترین وظایف و اثرگذارترین بخش های آگاهی رسانی این روزهای خبرنگاران و روزنامه نگاران است. شمار کارگران روزمزدی که در ایران با اوج گیری بحران کرونا لطمه خورده اند بسیار است و این گروه، برای برخورداری یا رسیدن به حقوقشان، یا دست کم شنیده شدن صدایشان، به خبرنگاران و روزنامه نگارانی نیاز دارند که به پوشش منصفانه اخبار و تحولاتی بپردازند که در پی این بحران سلامت، از آنها رنج می برند؛ از بیکاری یا کم کاری گرفته تا به تعویق افتادن حقوق و مزایا یا دستمزدشان. 
  • از آنجا که این روزها بسیاری از مردم به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و محتوای آنها را دنبال می کنند، حضور پررنگ خبرنگاران و روزنامه نگاران در شبکه های اجتماعی نیز بیش از پیش اهمیت دارد. خبرنگاران می توانند از راه شبکه های اجتماعی با مردم در تماس باشند، به آنها آگاهی بدهند، آنها را در جریان مهمترین رویدادهای روز قرار دهند، و تلاش کنند با انتشار یا قوت گرفتن شایعات یا اطلاعات نادرست یا غیردقیق مبارزه کنند تا مردم تا حد امکان از آسیب اخبار جعلی یا اطلاعات غلط در امان بمانند. 
  • انتشار خبرنامه هایی که مختص پرداختن به ابعاد و جوانب گوناگون بحران کنونی کروناست، می تواند از راه های مناسب و موثر انتقال اطلاعات دقیق به مردم باشد. آمار، تا جایی که امکان دستیابی به آن وجود داشته باشد، توصیه های بهداشتی و تندرستی، اخبار مربوط به تصمیم های دولتی و شرایط یا مقرراتی که این روزها کم و بیش در همه کشورهای جهان ممکن است روزانه تغییر کند، و اخبار محلی در میان موارد و نکاتی است که قطعا می تواند راه مناسب و پرفایده ای برای ارتباط با مردم و اطلاع رسانی به آنها باشد. 
  • نیاز به خبرنگاری و انتقال اطلاعات صحیح و دقیق، این روزها و در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری محسوس و مهم است. وظیفه خبرنگاران و روزنامه نگاران در دوره ها یا برهه هایی خاص است که برجسته تر از هر زمان دیگری می شود و ویروس کووید-۱۹ شرایط عالمگیری را فراهم آورده که در میان این برهه های خاص است. به رغم وجود رسانه های گوناگون در شکل های مختلف و با وصف وجود شبکه های اجتماعی، نیاز به شفاف سازی و آگاهی رسانی در عصر عطش اطلاعات، نیازی عینی و واقعی است که شاید بیش از هر زمان دیگری در دوران معاصر حس می شود. 
  •  در عین اهمیت وافر و شایانی که همه بخش ها و ابعاد اطلاع رسانی به ویژه در این دوران دارد، سلامت جسم و روان خبرنگاران نیز به همان اندازه مهم و حیاتی است. بدون رعایت نکات بهداشتی لازم ویژه این روزها و خاص این بحران، و به دور از آرامش و سلامتی روان، خبرنگاران و روزنامه نگاران نمی توانند کار خود را چنان که باید و شاید انجام، و ادامه دهند. از این روست که توجه به تندرستی بدن و روح برای آنها، بیش و پیش از وظیفه اجتماعی شان حائز اهمیت است.

 

عکس از وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان