Icfj 的一个项目

توصیه هایی برای پوشش خبری رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران

Oct 30, 2018 发表在 خبرنگاری اولیه

انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک است، و این روزها و از این پس تا روز برگزاری انتخابات، بیشتر تلاش خبرنگاران ایرانی به پوشش خبری رویدادهای رقابت‌های انتخاباتی اختصاص خواهد یافت. کوشش اغلب خبرنگاران آن است که تلفیقی مناسب، منطقی، و متوازن از آگاهی رسانی و رویدادهای جاری طی دوران کمپین و رقابت، تا زمان اخذ رای و اعلام نتایج در گزارش‌های‌شان منعکس شود. توصیه‌ای که آی جی نت برای خبرنگاران در داخل و خارج از ایران دارد، آن است که بکوشند اصول خبرنگاری را هنگام پوشش خبری و گزارش و تحلیل رعایت کنند.

برخی از مهم‌ترین نکاتی که باید این روزها و هنگام پوشش اخبار انتخاباتی مد نظر خبرنگاران باشد، این‌هاست:

واقعیت‌ها را به خوبی بشناسید

از فهرست نامزدها گرفته تا گرایش‌های سیاسی، طرح‌ها، شعارهای انتخاباتی، و شرح حال و سوابق، تسلط و اشراف بر اصول و واقعیات اهمیت حیاتی دارد. تاریخ‌ها، زمان و مهلت رویدادهای گوناگون مربوط به مراحل کمپین و رای گیری، مکان‌های اخذ رای، شعارهای احزابی که به نحوی در شکل دادن مسیر انتخابات ممکن است اثرگذار باشند، واکنش‌های احتمالی نامزدهای رد صلاحیت شده، واکنش زنانی که برای کاندیداتوری ثبت نام کردند، تفاسیر و تعابیر از مفهوم رجل سیاسی، قوانین انتخاباتی، شیوه‌ی عملکرد و سیاست‌های شورای نگهبان و وزارت کشور، و مواردی دیگر که ممکن است طی دوره‌ی رقابت‌ها مطرح شوند، از اهمیت شایانی برخوردارند.

به شهروندان نیز بیاندیشید

ضمن آن‌که پوشش خبری انتخابات مهم است، پوشش گسترده، جامع، و همه جانبه شامل نکاتی است که تنها رقابت و کمپین را در برنمی گیرد. آنچه اهمیت دارد، دریافتن موضوعاتی چون نگرانی‌های عمده‌ی رای دهندگان، حساسیت شهروندان، پرسش‌هایی که ممکن است داشته باشند، شیوه‌ی برخورد ستادهای انتخاباتی کاندیداها با مردم و سیاست‌هایی که در رقابت اتخاذ می کنند، همه و همه در میان مسائل مهمی هستند که در حین تهیه‌ی گزارش و پوشش خبری انتخابات باید به آن‌ها توجه شود.

به هزینه‌ها و محل تأمین آن‌ها توجه کنید

خبرنگاران موفق آن‌ها هستند که در پی شفافیت و شفاف سازی هستند. با توجه به محدودیت‌هایی که خبرنگاران در ایران دارند، در بسیاری از موارد امکان این کار به طور کامل وجود ندارد. اما هدف خبرنگاران ایرانی یا آن‌ها که رویدادهای انتخابات ایران را پوشش می دهند، چه در داخل کشور و چه خارج از آن، باید آن باشد که تا جایی که می توانند، این شفافیت را تأمین کنند یا دست کم برای کسب آن بکوشند، بدون آن‌که جان یا حرفه یا موقعیت خود را به خطر بیاندازند. دریافتن آن‌که هزینه‌های تبلیغات و فعالیت ستادهای انتخاباتی نامزدها از کجا تأمین می شود، درخور توجه است و برای شهروندان هم جالب و مهم است. وابستگی مالی نامزدها از مواردی است که ممکن است عقیده‌ی مردم را نسبت به رای دادن یا ندادن به آن‌ها عوض کند.

اهمیت حیاتی وجود و کار خود را از یاد نبرید

در ایران، به رغم همه دشواری‌ها و محدودیت‌های فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها، وجود و دستاورد کار آن‌ها هم‌چنان به شدت مورد توجه و زیر ذره بین است. زیر ذره بین بودن کار خبرنگاران، از اساس به سبب همین اهمیت و حساسیت است. مهم است که خبرنگارانی که با شهامت و رعایت اخلاق حرفه‌ای رویدادها را پوشش می دهند، همواره ارزش و اعتبار وجود و کار خود را در نظر داشته باشند و اهمیتی را که برای جامعه دارند، و تکیه‌ی مردم و جامعه را به خود و اطلاع رسانی شان، از خاطر نبرند. بی تردید، در این میان، حقیقت یابی و تایید صحت خبر، از مهم‌ترین اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری تلقی می شود.

 

تصویر از تبیان