شیوه‌ی بازتاب وجه انسانی رویدادهای روز با حفظ اصول خبرنگاری

Автор Mehrnaz Samimi
Oct 30, 2018 в گوناگون

استفاده موثر از شبکه‌های اجتماعی به برخورداری از مهارت‌هایی چون بی‌طرفی و تشخیص صحت و سقم خبرها و گزارش‌ها نیاز دارد. با این‌حال، امکان اشتباه بسیار است، آن‌هم با احساسی و هیجانی شدن رویدادها و تحولات این روزهای جهان.

هنگامی که گروهی از مردم آمریکا به رغم تصمیم رئیس جمهوری تازه‌شان، حمایت آشکار خود را از مهاجران نشان دادند و با گردهم‌آیی و شعارها و پلاکاردهای‌شان عطوفت و همدردی‌شان را نسبت به پناهندگان، آوارگان، و مهاجران ثابت کردند. در این‌حال، مردم ایران نیز متقابلا از آمریکاییانی که از مسلمانان و مهاجران حمایت کرده بودند، تشکر کردند.

در گرماگرم وضع و اجرای سیاست‌های بحث انگیز و جنجالی جهان امروز از سوی سیاستگذاران و سیاستمداران، هم این گونه سیاست‌ها و پیامدهای اجرای آنها، و همدردی و عطوفت مردم، نمود بارزی در شبکه‌های اجتماعی دارد، و آن‌ها هم به نوبه‌ی خود در اخبار سیاسی و اجتماعی جهان نفوذ فراوانی دارند.

اما بهترین شیوه‌ی به کارگیری بی‌طرفی و احتراز از احساساتی شدن به هنگام انعکاس رویدادها و وقایع انسانی که خود به خود و به طبع، وجه احساسی قوی دارند، کدام است؟

Scott Kleinberg اسکات کلاینبرگ که در نشریه‌ی معتبر شیکاگو تریبون سردبیر شبکه‌های اجتماعی است، می گوید برای پوشش خبری رویدادها در اوج بحران و به هنگام اخبار فوری، از قانون «یک سوم» استفاده می کند. او این قانون را این گونه توضیح می دهد: یک سوم مواقع اهداف و افکار خود را از راه نوشته یا نشریه‌ی خودتان یا نوشته یا نشریه‌ی که افکار گردانندگان و سیاست‌های آن را می پسندید و با آنها موافقید، در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنید. یک سوم دیگر اوقات، از منابعی استفاده کنید که همفکر و هم افق‌تان هستند، اما لزوما در میان منابع و وبسایت‌هایی نیستند که به طور مرتب و پی‌گیر از آنها استفاده،‌ یا به آنها مراجعه می کنید.

و در نهایت آن که یک سوم نوشته‌هایی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنید، باید انسانی باشند، یعنی برآمده از احساسات، تجربیات، و افکار شخصی شما باشند.

اما سردبیران کارآزموده و حرفه‌یی، و استادان با تجربه‌ی خبرنگاری، می گویند اعتبار شما به عنوان خبرنگار، در حالی که خوانندگان و مخاطبان‌تان در شبکه‌های اجتماعی شما را به عنوان یک منبع خبری می بینند، اهمیت فراوانی دارد، ضمن این که به ویژه این روزها در شبکه‌های اجتماعی، احساسات‌تان هم بخشی از کارتان را تشکیل می دهد.

برقراری توازن و تعادل میان خبرهای هیجان انگیز،‌ خبرهای احساس برانگیز، و خبرهای مهمی که بار عاطفی و احساسی ندارند، دشوار و حساس است. لغزش از انتقال پیام انسانی اخبار و رویدادهایی که این روزها به مهم‌ترین و تاریخی‌ترین اتفاقات جهان ما تبدیل شده‌اند، حق مطلب را ادا نمی کند. از سوی دیگر اما، وفاداری به اصول خبرنگاری و پایبندی به انعکاس حقایق و مستندات، از مهم‌ترین اصول روزنامه نگاری و خبرنگاری در هر رسانه‌ای است. در عین حال، تشخیص صحیح مرز میان این دو،‌ و تفکیک آن‌ها به هنگام لزوم هم، به همان اندازه از اهمیت و حساسیت برخوردار است.