بحث هفته: روزنامه نگاران چگونه می توانند برای حضور در مناطق پرخطر آماده شوند؟

Автор Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 в گوناگون

روزنامه نگاران در بسیاری از کشورها برای تهیه گزارش از وقایعی مانند قاچاق مواد مخدر، فعالیت گروه های شبه نظامی، خشونت و جنگ در معرض خطر هستند. در بسیاری از موارد، عدم عزم سیاسی باعث شده است که خطراتی که جان روزنامه نگاران را تهدید می کند، افزایش یابد و ایمنی حرفه ای آنها بهبود نداشته باشد.

بعضی از کارشناسان می گویند روزنامه نگارانی که علاقمند به تیه گزارش از مناطق پرخطر هستند، به جای معطل ماندن برای اقدام دولت ها برای حمایت از آنها بهتر است با فراگیری آموزش های نظامی راه های گریز از خطر را بیاموزند.

نظر شما چیست؟ آیا روزنامه نگارانی که در مناطق نا امن فعالیت می کنند باید آمادگی دفاع نظامی کسب کنند؟ آیا این موضوع به رویگردانی بعضی از روزنامه نگاران از این حرفه منجر نخواهد شد؟ آیا توانایی نظامی روزنامه نگاران برای دفاع از خود بر خلاف معیارهای روزنامه نگاری است؟

منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. از وقتی که برای نظر دادن می گذارید سپاسگذاریم.