فناوری و روزنامه نگاری؛ وب سایت شما چقدر محوبیت دارد؟

por Amy Webb
Oct 30, 2018 em گوناگون

وب سایت شما چقدر کارایی دارد؟ آیا مخاطبان گسترده ای دارد یا این که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است؟ سوای تجزیه و تحلیل بازدیدها، آیا می دانید وب سایت تان چقدر محبوب است؟

برای ارزیابی این موضوع می توانید از کوارک بیس استفاده کنید.

می توانید از "کوارک بیس" Quarkbase بهره بگیرید که یک ابزار وب است که اطلاعات زیادی درباره سایتی خاص را از اینترنت استخراج می کند. این ابزار، سایتهای ارجاع دهنده و لینکهای متصل به سایت شما در بسیاری از شبکه های اجتماعی را نشان می دهد. "کوراک بیس" کارش فراتر از ارائه اطلاعات درباره بازدیدکنندگان سایت است، چرا که می توانید درباره "محبوبیت اجتماعی" سایت خود نیز آگاه شوید.


استت برین

خدمات این سایت ارایه کننده شیوه ای ابتدایی برای تعیین میزان بازدید کنندگان یک سایت در طول روز است (اعداد و ارقامش تایید نشده است.)

 

خدمات یاهو

 

سایت اکسپلورر یاهو  هم به شما امکان می دهد ببینید چه کسانی به سایت شما لینک داده اند. همچنین آمار و ارقام احتمالی ترافیک سایت و سایر آمار را ارائه می دهد.

کامپیت

سایت "کامپیت"  دو سرویس ارائه می دهد: یکی پولی و دیگری رایگان. با استفاده از سرویس رایگان، می توانید روند ترافیک سه سایت را همزمان مقایسه و تحلیل کنید. با نسخه پولی می توانید موارد بیشتری را مقایسه و از سایر ابزارهای تحلیل سایت استفاده کنید.

کوانت کست


سایت "کوانت کست"  هم  از دیگر ابزار آن لاین است که به ناشران نشریات الکترونیکی امکان می دهد ترافیک سایت خود را اندازه بگیرند.

ایمی وب، مشاور رسانه های دیجیتال در این ستون درباره مسائل مربوط به رسانه های چند رسانه ای و راهکارهای به کارگیری فناوری های جدید در خبررسانی می نویسد. این ستون در برگیرنده اطلاعاتی از کاربرد فناوری های نوین در خبررسانی است.