نقش حیاتی تعامل خبرنگاران برای مبارزه با اخبار جعلی

5 mai 2021 dans خبرنگاری اولیه
Photo via pixnio.com

رسانه های خبری برای به دست گرفتن سکان انتقال اطلاعات دقیق و مبارزه با اطلاعات نادرست و جعلی باید با هم همکاری کنند. تعامل بین رسانه ای ضرورتی است که به مبارزه با انتشار اطلاعات غلط و باور کردن این نوع اطلاعات کمک شایانی می کند. اگر رسانه ها و وبسایت های خبری به جای رقابت با یکدیگر، با هم همکاری و تعامل کنند و به همرسانی اطلاعات یکدیگر بپردازند، مبارزه با گسترش اطلاعات غلط یا غیردقیق راحت تر خواهد شد. 

رسانه ها، نهادهای خبری و نشریات می توانند به جای رقابت، برای مقابله با انتشار اخبار جعلی تعامل و تبادل تجربه کنند. 

لزوم شناخت چگونگی انتشار اطلاعات نادرست 

بسته به کشور،‌ محیط، و شرایط کاربران، امکان و شیوه انتقال و انتشار اطلاعات غلط یا غیردقیق متفاوت است. بهترین راه مبارزه با این انتقال و انتشار، آن است که با راه های همرسانی و انتقال آن آشنا شوید. اگر بدانید در کشورتان مردم کدام وبسایت ها یا شبکه های اجتماعی بیشتر سر می زنند یا برای کسب اطلاعات و اخبار بیشتر سراغ کدام می روند، بهتر می توانید راه های مقابله با انعکاس بیشتر اخبار نادرست را بیاموزید. 

چند راه مناسب و کلیدی برای مقابله با اخبار و اطلاعات ساختگی، غیردقیق یا نادرست اینهاست:

با ادبیات اخبار نادرست یا غیردقیق به خوبی آشنا شوید. 

از شیوه های انتشار اطلاعات غلط  یا ساختگی آگاهی عمیق پیدا کنید. 

بر راستی آزمایی سرمایه گذاری کنید.

سرمایه گذاری بر راستی آزمایی و مقابله با انتشار اطلاعات غلط یا جعلی یا شایعات، تنها به معنای هزینه نقدی بر روی آن نیست. صرف کردن وقت کافی برای این کار، افزایش آگاهی در زمینه های گوناگون برای مقابله با انتشار این نوع محتوا، و کوشش برای گسترش روابط خبرنگاری برای توسعه همکاری با خبرنگاران و رسانه های دیگر هم از اهمیت شایانی برخوردار است. 

بهترین شیوه مقابله با انتشار اطلاعات غلط، راستی آزمایی و تلاش برای متقاعد کردن مصرف کنندگان خبر به پذیرفتن اطلاعات درست است. اگر اتاق های خبر بر روی راستی آزمایی و آموزش شیوه های آن به خبرنگاران سرمایه گذاری و تاکید کنند، در نهایت توجه به اخبار دقیق و درست و تشخیص آن از شایعه یا اخبار جعلی و ساختگی، بخشی از آموزه های عمومی می شود و این روند از اتاق های خبر و از فضای کار خبرنگاران به کل جامعه تعميم می یابد. 

اتاق های خبر باید به خبرنگاران آموزش بدهند که کدام وبسایت ها و منابع خبری در هر کشور و در سطح جهانی معتبرتر و قابل اعتمادترند و مراجعه به آنها را برای کسب خبر توصیه کنند تا در نهایت این موضوع، امری عادی و راج شود و به همه جامعه توسعه پیدا کند. 

زبانی که برای نوشتن گزارش و خبر به کار می رود،‌ باید زبان همه فهم و قابل درکی برای عموم جامعه باشد. نوع ادبیات، واژگان و اصطلاحاتی که برای تهیه گزارش به کار می رود، باید با دقت انتخاب شود. توصیه خبرنگاران با تجربه و استادان خبرنگاری آن است که ادبیات نوشتار گزارشتان را، فارغ از این که گزارش دیداری، شنیداری، یا مطبوعاتی باشد، به شیوه ای عامه فهم انتخاب کنید و در تهیه خبر و گزارش، مخاطب، از جمله مخاطب کمتر تحصیل کرده، بسیار مسن، بسیار جوان، و مخاطبی را که در مناطق روستایی زندگی می کند در نظر بگیرید. 

شفافیت در کار خبرنگاران از اهمیت ویژه ای برخودار است. در کنار آن، دقت و درستی اطلاعات بازتاب داده شده در گزارش، در میان مهمترین ارکان خبرنگاری است.

فعالیتِ فارغ از شفافیت در خبرنگاری مردود است.  

ساده نویسی و بیان روشن در تهیه گزارش، از هر نوعی که باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

گزارشتان را، صرفنظر از موضوع آن، به گونه ای تهیه کنید که همه فهم باشد. گزارش های نوشتاری، دیداری، یا شنیداری، هر چه دقیقتر، واضح تر، عامه فهم تر، و ساده تر نوشته شده باشند و هر چه بیشتر خط فکری مشخص و محرزی را درپی گرفته باشند، بهتر و بیشتر می توانند مورد استفاده اطلاع رسانی جامعه قرار بگیرند و نقش واقعی خود را به شیوه ای بهانه ایفا کنند. 

 

تصویر از Photo via pixnio.com.