فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بیمه مخصوص روزنامه‌نگاران ارائه می‌کند

por IFJ فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران‌
Oct 30, 2018 en گوناگون

آیا تصمیم دارید از «بیمه روزنامه‌نگاران» که توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ارائه می‌شود استفاده کنید؟

با شرکت در نظرخواهی بیمه روزنامه‌نگاران در اینجا به ما کمک کنید تا بهترین بیمه‌ای که خبرنگاران  حرفه‌ای در سراسر جهان به آن نیاز دارند را فراهم کنیم.

«بیمه روزنامه‌نگاران» بیمه‌ای مقرون به صرفه برای تمام روزنامه‌نگاران در کشور محل اقامت و در خارج از کشورشان و همچنین در مناطقی با وضعیت خطرناک کاری می‌باشد. این بیمه مشمول مرگ‌ ناگهانی و یا ناتوانی جسمی و بیماری و یا انتقال اورژانسی به کشور محل اقامت‌تان در صورت نیاز می‌شود. برخلاف دیگر بیمه‌ها این بیمه انتقال شما را بوسیله وسایل حمل و نقل نظامی مانند هواپیما و هلیکوپتر تامین می‌کند. این پوشش بیمه‌ای برای همه اهالی رسانه که به نقاط مختلف دنیا و یا کشورهایی دارای وضعیت خطرناک کاری سفر می‌کنند توصیه می‌شود.

دارندگان کارت بین‌المللی خبرنگاری فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌توانند از تخفیف ۱۰ درصدی برای دریافت این بیمه استفاده کنند.