دوره تکمیلی آموزشی گزارشگری بحران راه اندازی شد

por ijnet_admin
Oct 30, 2018 en گوناگون

مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی، دوره تکمیلی آموزش گزارشگری بحران را به زبان فارسی راه اندازی کرده است. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با نکاتی همچون جنسیت و بحران، برقراری دیدگاه انسانی در گزارش ها، پوشش خبری بحران های بهداشتی و کاربرد منابع آنلاین در گزارشگری بحران آشنا خواهند شد.

این دوره آموزشی، یک دوره خودآموز است و شرکت کنندگان بر اساس زمان و برنامه ریزی شخصی دروس آن را مطالعه خواهند کرد.
پیش تر دوره مقدماتی گزارشگری بحران به وسیله مرکز بین المللی روزنامه نگاری راه اندازی شده بود.

برای ثبت نام و شرکت در این دو دوره و سایر دوره های روزنامه نگاری مرکز بین المللی روزنامه نگاران به ترتیب زیر عمل کنید:
به سایت آموزشی آی سی اف جی به نشانی https://e-learn.icfj.org مراجعه کنید.

بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک کنید.

برای خود حساب کاربری درست کنید. سپس به ای میل خود مراجعه کنید تا نامه درخواست خود برای ایجاد حساب کاربری جدید را تایید کنید. اگر پیش از این در دوره های آموزش روزنامه نگاری آی سی اف جی شرکت کرده اید، نیازی به حساب کاربری جدید ندارید.