انتشار نسخه الکترونیکی کتاب «بازنگری در ارتباطات»

by ijnet_admin
Oct 30, 2018 in گوناگون

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نسخه الکترونیکی کتاب «بازنگری در ارتباطات» را منتشر کرد.

به گزارش سایت مدیا نیوز، این کتاب ترجمه محمود صدری و حاوی مجموعه مقالات همایش «فراسوی مجادله: گفت‌‌و‌گوهایی درباره انگاره‌ها» است که در سال 1985 برگزار شد.

این همایش با هدف برپایی مناظره میان نگرش‌های نظری و معرفت‌ شناسی و دریافت پاسخ‌های اندیشمندانه پژوهشگران و اندیشمندان علم ارتباطات برای کمک به حل مسایل مورد مناقشه این علم برگزار شد.

این مجموعه مقالات همچنین شامل توصیف‌های خوبی است که توسط مفسران و پژوهشگران علم ارتباطات برای بازاندیشی در رابطه با این علم ارائه شده ‌اند.

نخستین بار این کتاب در سال 1374 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها منتشر شده بود.

نسخه الکترونیکی کتاب بازنگری در ارتباطات در این لینک موجود است.