آی سی اف جی برگزار می کند:‌دوره مقدماتی گزارشگری بحران

بواسطة Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 في گوناگون

مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی، دوره آموزشی آنلاین مقدمات گزارشگری بحران را راه اندازی کرده است. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با اصول گزارشگری بحران و تهیه گزارش از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، وضعیت پناهجویان و معضلات بهداشتی آشنا خواهند شد.

این دوره آموزشی، یک دوره خودآموز است و شرکت کنندگان بر اساس زمان و برنامه ریزی شخصی دروس آن را مطالعه خواهند کرد.

برای ثبت نام و شرکت در دوره های روزنامه نگاری مرکز بین المللی روزنامه نگاران به ترتیب زیر عمل کنید.

به سایت آموزشی آی سی اف جی به نشانی https://e-learn.icfj.org مراجعه کنید.

بر روی عنوان درس مورد نظر کلیک کنید.

برای خود حساب کاربری درست کنید. سپس به ای میل خود مراجعه کنید تا نامه درخواست خود برای ایجاد حساب کاربری جدید را تایید کنید. اگر پیش از این در دوره های آموزش روزنامه نگاری آی سی اف جی شرکت کرده اید، نیازی به حساب کاربری جدید ندارید.