فرصت ثبت نام در دوره آموزشی گزارشگری اجتماعی تمام شد

بواسطة Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 في گوناگون

فرصت ثبت نام در دوره آنلاین آموزش گزارشگری اجتماعی به پایان رسید. مرکز بین المللی روزنامه نگاران، آی سی اف جی، از میان روزنامه نگاران متقاضی، بیست تن را برای شرکت در این دوره آموزشی که به زبان فارسی برگزار می شود، دعوت خواهد کرد.

این دوره شش هفته ای از ششم آوریل، ۱۷ فروردین شروع خواهد شد و در ۱۸ مه ، ۲۸ اردیبشهت پایان خواهد یافت. در خلال این دوره شرکت کنندگان درباره موضوعات مختلف مربوط به گزارشگری اجتماعی با مربیان و سایر شرکت کنندگان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.