Sherry Ricchiardi | IJNet

زبان‌ها

Sherry Ricchiardi

تصویر Sherry Ricchiardi

Sherry Ricchiardi is an international journalist and media development specialist based in Washington, D.C. She has worked with journalists in 35 countries, most recently Mongolia and Bangladesh.

تازه‌ترین گزارش‌ها

راه‌های رویارویی با نابرابری‌های جنسیتی در اتاق خبر

این مطلب حاوی راهنمایی‌هایی برای زنان خبرنگار، برای مقابله با تبعیض جنسیتی و نابرابری‌ها در اتاق خبر و فضاهای رسانه‌ای است. 

Sherry Ricchiardi [uid:1003283] | 15/07/17

چگونه برای نوشتن گزارش از تحقیقات علمی معتبر بهره ببریم؟

راهنمایی‌هایی برای خبرنگارانی که برای نوشتن مقالات‌شان از تحقیقات علمی استفاده می کنند.

Sherry Ricchiardi | 04/05/17

خبرنگارانِ در معرض خطر از تیم «پاسخ اضطرای» کمک بخواهند

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گزارشی را تهیه و منتشر کرده که در آن مهم‌ترین خطرهای را که کارکنان رسانه‌ها با آن‌ها مواجه‌اند، بر می شمرد. 

Sherry Ricchiardi | 01/03/17

توصیه‌های جیسون مطلق، خبرنگار موفق بین‌المللی، به دوستداران خبرنگاری آزاد

جیسون مطلق که از بیش از پنجاه کشور جهان گزارش تهیه کرده، در این مطلب به لوازم شروع کار به عنوان یک خبرنگار جهانی آزاد می پردازد.

Sherry Ricchiardi | 16/12/16

دوران تازه بازبینی حقایق در روزنامه نگاری

 همزمان با نشست اخیر موسوم به Global Fact-Checking Summit یا نشست جهانی بازبینی حقایق Alexios Mantzarlis به پرسش هایی در مورد پیشرفت روند بازبینی حقایق در روزنامه نگاری امروز پاسخ می دهد.

Sherry Ricchiardi | 07/07/16

چگونه با پناهجویان مصاحبه کنیم؟

با خبرساز شدن ادامه بحران پناهجویان، خبرنگاران چگونه می توانند با پناهجویان گفتگو کنند تا آنها را تحت فشار شوک و وحشتی که تجربه کرده اند، نگذارند؟ در این مطلب راهنمایی هایی در این مورد می خوانید.

Sherry Ricchiardi | 26/04/16

حفظ سلامت روانی خبرنگاران هنگام تهیه گزارشهای تکان دهنده

پوشش خبری فجایع، بخش بزرگی از شرح وظایف بسیاری از خبرنگاران است، اما اغلب به بهای به خطر افتادن سلامت روانی خود آنها تمام می شود. این مقاله، منابعی را برای مقابله با این نوع فشارهای روانی معرفی می کند.

Sherry Ricchiardi | 18/02/16