زبان‌ها

Taylor Mulcahey

تصویر tmulcahey

Taylor Mulcahey oversees IJNet's English-language content, social media and audience engagement.

Originally from Madison, Wisconsin, she studied at the University of Pittsburgh. Mulcahey graduated with bachelor’s degrees in political science and international and area studies, with a focus on women’s issues and the MENA region. She became interested in international journalism while studying abroad in Tunisia, where she worked with bloggers and citizen journalists to explore the role of new media in the 2011 revolution, and the growing feminist movement. 

Prior to interning at ICFJ, she was a staff writer for The Pitt News and as writer and editor for The Fourth Wave. She also held internships with Wisconsin Progress and Global Solutions Pittsburgh, working on their communications and education teams. Mulcahey is proficient in French.

تازه‌ترین گزارش‌ها

توصیه‌های یک خبرنگار نیجریه‌ای برای انسانی کردن گزارش

 

ابوبکر ابراهیم جایزه‌ی سال ۲۰۱۸ مایکل الیوت در خبرنگاری آفریقایی را به خاطر گزارشش از جمعیت بزرگ بی جا شده‌ی شهروندان در نیجریه، کامرون، و نیجر دریافت کرده است.  

Taylor Mulcahey | 12/08/18

خبرنگار برگزیده‌ی ماه: ویکتوریا میلکو

 

در سلسله مقالات معرفی خبرنگاران برگزیده‌ی ماه، این ماه ویکتوریا میلکو را معرفی می کنیم. 

Taylor Mulcahey | 27/07/18

پوشش خبری رویدادهای جهانی ورزشی از لنز غیرورزشی

این مطلب آی جی نت شامل توصیه‌هایی برای یافتن حکایت‌ها و شیوه‌های گزارش‌گری متفاوت و نوینی در رویدادها و مسابقات بین‌المللی ورزش است. 

Taylor Mulcahey | 20/07/18

ارائه‌ی منبع فرانسوی زبان نوآوری رسانه‌ای

آي جی نت برای در اختیار گذاردن منابع فرانسوی زبان بیشتر، مدتی است با Méta-Medi هم‌کاری دارد. این مطلب گفت‌وگویی است با بنیانگذار متا مدیا درباره‌ی این رسانه.

Taylor Mulcahey | 04/07/18

توصیه‌های خبرنگاران برای آغاز خبرنگاری مستقل موفق

 

نکاتی برای کار حرفه‌ای موفق برای خبرنگاران آزاد 

Taylor Mulcahey | 29/06/18

گپ زنده‌ی آی جی نت: همه چیز پیرامون خبرنگاری آزاد

روز ۵ ژوئن در ساعت ده صبح به وقت شرق آمریکا فرصت خواهید یافت همه‌ی پرسش‌های خود پیرامون خبرنگاری مستقل را به طور زنده مطرح کنید. این فرصت را برای سوال کردن از خبرنگاران باتجربه و برتر از دست ندهید!

Taylor Mulcahey | 25/05/18

تلاش زنان برای مبارزه با تبعیض جنسی در اتاق‌های خبر

به دنبال جنبش اخیری که برای مبارزه با تعرض جنسی علیه زنان در محیط کار در چندین کشور غربی مطرح شده، تلاش‌هایی برای مبارزه با تبعیض و تعرض جنسی در محیط کار نیز انجام گرفته است. 

Taylor Mulcahey | 24/04/18

خبرنگار برگزیده‌ی ماه: پتریک اگوو

.این هفته یک خبرنگار مستقل را به عنوان خبرنگار ماه معرفی می کنیم 

Taylor Mulcahey | 21/04/18

صفحه‌ها