زبان‌ها

Damian Radcliffe

تصویر dradcliffe

Damian Radcliffe is the Carolyn S. Chambers Professor in Journalism at the University of Oregon, a Fellow at the Tow Center for Digital Journalism at Columbia University and an Honorary Research Fellow at Cardiff University.

تازه‌ترین گزارش‌ها

مهم‌ترین یافته‌های همایش سالانه‌ی شبکه‌ی جهانی سردبیران

این مطلب به ارائه‌ی مهم‌ترین یافته‌های همایش سالانه‌ی شبکه‌ی جهانی سردبیران اختصاص دارد. 

Damian Radcliffe | 07/07/17