زبان‌ها

Belén Arce Terceros

تصویر arceterceros

Belén Arce Terceros is a journalist specializing in international and humanitarian affairs. She is involved with Chicas Ponderosas in Argentina. 

تازه‌ترین گزارش‌ها

راستی آزمایی پیام‌های سیاسی واتس اپ به دست زنان خبرنگار کلمبیایی

این طرح به بررسی اطلاعات غلط یا در واتس اپ می پرازد تا اطمینان خاطر حاصل کند که رای‌دهندگان کلمبیایی تصمیم‌های خود را بر بنیاد اطلاعات درست می گیرند.