زبان‌ها

Sara Olstad

تصویر solstad
Sara Olstad supports the ICFJ Knight Fellowships as a program manager. She has a background in journalism, technology and development.
 
Olstad most recently worked as an editor at Trove, a news aggregator startup in Washington, D.C., where she focused on project management, social media and analytics. She also has experience writing for local media and working for development NGOs in Peru.
 
She is originally from Minnesota and graduated from Northwestern University with a bachelor’s degree in journalism and Spanish. She also studied Latin American culture and history at La Pontificia Universidad Católica del Perú. Olstad speaks English and Spanish.

 

تازه‌ترین گزارش‌ها

شانزده ابزار رایگان که هر اتاق خبری می تواند از آن‌ها بهره ببرد

این شانزده ابزار اینترنتی را در پی برگزاری نشست NICAR تجربه کنید!

solstad | 10/03/17

آشنایی با بزرگترین پروژه اینترنتی یک روزنامه معتبر پاکستان

خبرنگاری که فرصت مطالعاتی نایت را در مرکز بین المللی خبرنگاران گذرانده، از پروژه For Peshawar می گوید. 

solstad | 19/09/16

شش راهنمایی برای همکاری با اتاق های خبر آفریقایی در پروژه های بین مرزی

خبرنگاری بین مرزی در آفریقا همچنان برای خبرنگاران چالش آفرین است. نویسنده این مطلب شش توصیه برای خبرنگاری دارد که برای تهیه پروژه های خبرنگاری شان در پی همکاری با اتاق های خبر آفریقا هستند.

solstad | 21/08/16

اپلیکیشن های ارزانتر به نهادهای کوچک امکانات بیشتری می دهند

اپلیکیشن های ارزان و در دسترس، گزارش خبرنگاران آمریکایی از مرز مکزیک، و رویدادهای دیگر خبرنگاری هفته را اینجا می خوانید.

solstad | 13/08/16

استفاده از هواپیمای کنترل از راه دور در خبرنگاری و تحولات دیگر

استفاده آفریقای جنوبی از پهپاد در خبرنگاری که خبرنگاری را به سطحی دیگر برده است، و تحولات دیگر خبرنگاری هفته را اینجا می خوانید.

solstad | 26/07/16