زبان‌ها

فرصت‌های رو به اتمام

فرصت‌های رو به اتمام

وام بلاعوض برای سفر خبرنگاران به نشست یوروساینس

خبرنگاران اینترنتی و مطبوعاتی می توانند برای سفر به این نشست، به نام یوروساینس، در تولوزِ فرانسه فرانسه اقدام کنند.

فراخوان رقابت عکاسی حقوق بشر و مبارزه با ارتشاء

عکاسان حرفه ای و آماتور به شرکت در رقابت عکاسی آلارد دعوت می شوند.

فراخوان رقابت جهانی خبرنگاری بنیاد تامسون

علاقمندان به خبرنگاری باید در پنج دوره ی تحصیلی ثبت نام کنند تا بتوانند واجد شرایط اقدام برای این دوره در لندن شوند.

رقابت خبرنگاری تهیه ی گزارش درباره بیماری سرطان

خبرنگاران مطبوعاتی، رادیو-تلویزیونی، و اینترنتی می توانند در این رقابت شرکت کنند.