فرصت‌های رو به اتمام | IJNet

زبان‌ها

فرصت‌های رو به اتمام

فرصت‌های رو به اتمام

فراخوان ارسال مقاله برای کنفرانس بین المللی روزنامه نگاری در تکزاس

برگزارکنندگان سمپوزیوم بین المللی روزنامه نگاری آنلاین در شهر آستین در ایالت تکزاس از روزنامه نگاران و خبرنگاران برای ارسال مقاله های تحقیقی خود دعوت کرده اند.

برگزاری رقابت بنیاد تامسون برای خبرنگاران جوان فعال در کشورهای در حال توسعه

خبرنگارانی که سی ساله یا جوانتر هستند و در کشورهای در حال توسعه فعالیت می کنند، می توانند در این رقابت شرکت کنند.

ارائه فرصت مطالعاتی برای شرکت در نشست امنیت جاده ای

مرکز بین المللی خبرنگاران دوازه خبرنگار را برای شرکت در کنفرانس سال ۲۰۱۸ امنیت جاده ای که در بانکوک تایلند برگزار می شود، انتخاب می کند. این نشست در روز های ۵ تا ۷ نوامبر با حمایت سازمان جهانی بهداشت برگزار می شود.

فرصت مطالعاتی جهانی شرکت در نشست عملی در واشنگتن

خبرنگاران و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی خبرنگاری که کار خبرنگاری علمی برایشان جالب است و این امر را در کار حرفه ای شان ثابت کرده اند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند.